skip to Main Content

TYÖNOHJAUS
RYHMÄTYÖNOHJAUS
ORGANISOITUMISEN KONSULTOINTI

Yhteisöohjautuvuuden tueksi

ORGANISOITUMISEN KONSULTOINTI

Työelämän muutokset ovat nopeita ja kompleksisia. Pysyykö organisaationne mukana muutoksessa? Hierarkiselle johtamisrakenteelle on vaihtoehtoja. Serenian konsultaatiossa valtahierarkiasta muunnutaan kohti yhteisöohjautuvaa organisaatiota.

Jaetun johtajuuden löytämiseksi

RYHMÄTYÖNOHJAUS

Kun työrutiinien on muututtava ja johtajuutta on määriteltävä uudelleen, on aika lähteä ryhmätyönohjaukseen. Muuttuvan toimintaympäristön paineissa lähiyhteisön piilossa olevat johtamisen resurssit kannattaa hyödyntää.

Aikaa omalle ammatilliselle kasvulle

TYÖNOHJAUS

Löydä uusi selkeämpi näkökulma työelämään muutosten paineessa. Uudistu johtajuudessa ja innostu ammatillisen osaamisen kirkastuessa. Pitkäjänteinen työnohjaus mahdollistaa ammatti-identiteetin uudelleenarvioinnin ja pysyvän muutoksen.

Ikkuna alitajuntaan

UNIRYHMÄ

Vaativa työputki takana? Tehtävät vaihtumassa? Muutosta ilmassa? Vai olisiko vain aika pienelle retriitille ja virkistymiselle? Uniryhmä sopii työelämän selkeyttäjäksi erilaisiin nivelvaiheisiin.
Unien kautta on mahdollista ymmärtää oman työn ja elämäntilanteen muutoksia. Unet haluavat meille aina hyvää. Unilryhmässä unilla on mahdollisuus tulla kuulluksi tiedostamattoman mielen kielenä.
Unien ääneen lausuminen ja yhteinen tutkiminen, antaa mahdollisuuden assosioivaan oppimiseen myös yhteisölle.

Petri Saajoranta

Mikä meitä organisoi? Mitä tapahtuu tässä ja nyt? Mitä se kertoo yhteisöstämme ja johtajuudesta?

Olen 45-vuotias organisaatiokonsultti (FINOD) ja työnohjaaja (FINOD, STOry). Kehitän organisaatioita hyvään työhön ja johtajuuteen konsulttina, kouluttajana ja työnohjaajana. Olen toiminut työyhteisöjen, esihenkilöiden ja organisaatioiden kehittämisen tehtävissä vuodesta 2009 alkaen osa-aikaisesti ja yrittäjänä täysipäiväisesti yhteistyössä Werka kehitys Oy:n konsulttina vuodesta 2021.

Yhteinen kehittämisen matka alkaa usein teemoista:
- Työyhteisöjen ryhmädynamiikka, työilmapiiri ja psykologinen turvallisuus
- Työntekijöiden ammattitaidon kehittyminen ja vuorovaikutustaidot
- Esihenkilöstön ja jaetun johtajuuden tuki

Toimintakulttuurien uudistuminen, organisaatiomuutokset ja työyhteisöjen muutostuki on työni ydintä.
Metodini perustuvat systeemiseen prosessikonsultaatioon ja dialogiin. Tutkiva työote mahdollistaa kompleksisesti muuttuvan työelämän hahmottamisen osien välisenä vuorovaikutuksena. Kommunikaation kehittämisellä on suuri merkitys uudistumisen onnistumisessa.

Serenia [tyyni, kirkastuva, seesteinen] Nimen takaa löytyy tarina yhteisön jakamasta unesta, sukelluksista syvyyksiin ja asioiden kirkastumisesta ymmärrettäväksi.

Serenia_Petri-Katko-41
Back To Top