skip to Main Content

RYHMÄTYÖNOHJAUS

Palvelu sopii hyvin johtamisen kehittämisen välineeksi esimiestyöhön, yrittäjille, asiantuntijatyötä tekeville, henkisiä taakkoja kantaville. Työnohjaus toimii esimerkiksi kasvatus- ja auttamistyössä pitkäaikaisena työhyvinnoinnin tukena. Tärkein ohjausmetodi on keskustelu ja ohjaussuhteen reflektio. Erilaisia toiminnallisia menetelmiä käytetään tilanteen mukaan.

Serenian työnohjaus perustuu systeemiseen ja psykodynaamiseen ajatteluun. Tärkein ohjausmetodi on keskustelu ja ohjaussuhteen reflektio. Erilaisia toiminnallisia menetelmiä käytetään tilanteen mukaan. Ryhmätyönohjauksen kautta on mahdollista saada aikaan pysyviä muutoksia parempaan suoriutumiseen työssä. Ryhmätyönohjaus on tuloksellista niin yksilölle kuin tiimillekin. Lue lisää työnohjauksen hyödyistä ja vaikuttavuudesta Suomen Työnohjaajat ry:n sivuilta.

Ryhmätyönohjaus sopii erilaisille organisaatioille toimialasta riippumatta.

Onnistunut muutos vaatii usein ulkopuolisen ohjauksen hyödyntämistä. Pienenkin organisaatiomuutoksen läpiviemisessä tai vaikkapa kriisiytyneessä työyhteisössä lyhytkestoinen ryhmätyönohjaus (3-6 krt) voi olla merkittävä vaihe uuden työotteen löytämisessä.

Teemoina voivat olla esimerkiksi tietyn muutosprosessin tukeminen, tarkoituksenmukaisemman toimintakulttuurin synnyttäminen, asiakaslähtöisen ajattelun kehittäminen, parempi työilmapiiri, osaamisen kehittyminen tai uuden johtamiskulttuurin tukeminen. Lähtökohtana ovat aina asiakkaan omat tavoitteet ja muutoshaasteet.

Petri Saajoranta

Mikä meitä organisoi? Mitä tapahtuu tässä ja nyt? Mitä se kertoo yhteisöstämme ja johtajuudesta?

Olen 45-vuotias organisaatiokonsultti (FINOD) ja työnohjaaja (FINOD, STOry). Kehitän organisaatioita hyvään työhön ja johtajuuteen konsulttina, kouluttajana ja työnohjaajana. Olen toiminut työyhteisöjen, esihenkilöiden ja organisaatioiden kehittämisen tehtävissä vuodesta 2009 alkaen osa-aikaisesti ja yrittäjänä täysipäiväisesti yhteistyössä Werka kehitys Oy:n konsulttina vuodesta 2021.

Yhteinen kehittämisen matka alkaa usein teemoista:
- Työyhteisöjen ryhmädynamiikka, työilmapiiri ja psykologinen turvallisuus
- Työntekijöiden ammattitaidon kehittyminen ja vuorovaikutustaidot
- Esihenkilöstön ja jaetun johtajuuden tuki

Toimintakulttuurien uudistuminen, organisaatiomuutokset ja työyhteisöjen muutostuki on työni ydintä.
Metodini perustuvat systeemiseen prosessikonsultaatioon ja dialogiin. Tutkiva työote mahdollistaa kompleksisesti muuttuvan työelämän hahmottamisen osien välisenä vuorovaikutuksena. Kommunikaation kehittämisellä on suuri merkitys uudistumisen onnistumisessa.

Serenia [tyyni, kirkastuva, seesteinen] Nimen takaa löytyy tarina yhteisön jakamasta unesta, sukelluksista syvyyksiin ja asioiden kirkastumisesta ymmärrettäväksi.

Serenia_Petri-Katko-41
Back To Top