skip to Main Content

UNIRYHMÄ

Serenian uniryhmän toiminta perustuu systeemiseen ja psykodynaamiseen ymmärrykseen ihmisten ja yhteisöjen vuorovaikutuksesta. Unien ymmärtäminen voi kirkastaa oman mielen tilaa suhteessa työelämään. Unia ei tulkita toisen puolesta.

Uni haluaa aina hyvää, koska se jäsentää mieltämme valveillaoloa varten. Kuten kaikki oppiminen ja vuorovaikutus, yksilön uni voi olla myös yhteisön muovaamaa. On tärkeää muistaa kunnioittava asenne unen näkijää ja unen intiimiä luonnetta kohtaan. Uniryhmässä lähestymme unta kunnioittavasti, tavoitteena luoda kytköksiä ympärillämme tapahtuvaan kehitykseen.

Uniryhmä sopii hyvin

– nivelvaiheeseen työn ja loman välillä
– uuteen työtehtävään siirtyessä
– pohtiessasi uusia ammatillisia polkuja
– starttipaketiksi tai päätökseksi työnohjausprosessille
– levoksi ja retriitiksi kaikesta kiireestä

Uniryhmän rakenne

Uniryhmän ohjelmassa vaihtelevat hyvin tarkasti etenevät uniprosessit (ullmanilainen uniryhmä), psykodynaaminen ryhmäassosiointi sekä virkistyminen luonnonläheisessä ympäristössä. Uniryhmän fokus on työelämässä ja ammatillisessa kehittymisessä.

Petri Saajoranta

Mikä meitä organisoi? Mitä tapahtuu tässä ja nyt? Mitä se kertoo yhteisöstämme ja johtajuudesta?

Olen 45-vuotias organisaatiokonsultti (FINOD) ja työnohjaaja (FINOD, STOry). Kehitän organisaatioita hyvään työhön ja johtajuuteen konsulttina, kouluttajana ja työnohjaajana. Olen toiminut työyhteisöjen, esihenkilöiden ja organisaatioiden kehittämisen tehtävissä vuodesta 2009 alkaen osa-aikaisesti ja yrittäjänä täysipäiväisesti yhteistyössä Werka kehitys Oy:n konsulttina vuodesta 2021.

Yhteinen kehittämisen matka alkaa usein teemoista:
- Työyhteisöjen ryhmädynamiikka, työilmapiiri ja psykologinen turvallisuus
- Työntekijöiden ammattitaidon kehittyminen ja vuorovaikutustaidot
- Esihenkilöstön ja jaetun johtajuuden tuki

Toimintakulttuurien uudistuminen, organisaatiomuutokset ja työyhteisöjen muutostuki on työni ydintä.
Metodini perustuvat systeemiseen prosessikonsultaatioon ja dialogiin. Tutkiva työote mahdollistaa kompleksisesti muuttuvan työelämän hahmottamisen osien välisenä vuorovaikutuksena. Kommunikaation kehittämisellä on suuri merkitys uudistumisen onnistumisessa.

Serenia [tyyni, kirkastuva, seesteinen] Nimen takaa löytyy tarina yhteisön jakamasta unesta, sukelluksista syvyyksiin ja asioiden kirkastumisesta ymmärrettäväksi.

Serenia_Petri-Katko-41
Back To Top