skip to Main Content

YKSILÖTYÖNOHJAUS

Palvelu sopii hyvin johtamisen kehittämisen välineeksi esimiestyöhön, yrittäjille, asiantuntijatyötä tekeville, henkisiä taakkoja kantaville. Työnohjaus toimii esimerkiksi kasvatus- ja auttamistyössä pitkäaikaisena työhyvinnoinnin tukena. Tärkein ohjausmetodi on keskustelu ja ohjaussuhteen reflektio. Erilaisia toiminnallisia menetelmiä käytetään tilanteen mukaan.

Oivallukset ja kehittymisen suunnat löydetään yhdessä tutkivalla luottamuksellisella asenteella. Tutkimuksen kohteena voivat olla esimerkiksi jaksaminen, erilaiset vuorovaikutusilmiöt yksilössä ja ryhmässä, henkisen taakan purkaminen, roolin vaihtuminen, kriisit ja nivelvaiheet, työn hallinta, muutostilanne. Parhaimmillaan yksilön saama tuki vaikuttaa positiivisesti koko organisaation onnistumiseen tehtävässään. Serenian työnohjaus perustuu systeemiseen ja psykodynaamiseen ohjausteoriaan.

Yksilötyönohjauksessa oppimisprosessit ovat kestoltaan melko pitkiä, noin 10-20 kertaa.
Työnohjaus voidaan järjestää videotapaamisena, asiakkaan tiloissa tai erikseen sovitussa paikassa.

Arveluttaako yhteistyön toimivuus?

Ei hätää! Yksilötyönohjauksen toimivuutta arvioidaan erityisesti kolmella ensimmäisellä kerralla. Mikäli yhteistyö ei toimi, voidaan ohjausprosessi lopettaa hyvässä yhteisymmärryksessä ilman isompia lisäkuluja.

Lue lisää työnohjauksesta ja sen hyödyistä Suomen Työnohjaajat ry:n sivustolta.

story_logo
Serenia_kuvat_900x600_tyonohjaus2

Petri Saajoranta

Mikä meitä organisoi? Mitä tapahtuu tässä ja nyt? Mitä se kertoo yhteisöstämme ja johtajuudesta?

Olen 45-vuotias organisaatiokonsultti (FINOD) ja työnohjaaja (FINOD, STOry). Kehitän organisaatioita hyvään työhön ja johtajuuteen konsulttina, kouluttajana ja työnohjaajana. Olen toiminut työyhteisöjen, esihenkilöiden ja organisaatioiden kehittämisen tehtävissä vuodesta 2009 alkaen osa-aikaisesti ja yrittäjänä täysipäiväisesti yhteistyössä Werka kehitys Oy:n konsulttina vuodesta 2021.

Yhteinen kehittämisen matka alkaa usein teemoista:
- Työyhteisöjen ryhmädynamiikka, työilmapiiri ja psykologinen turvallisuus
- Työntekijöiden ammattitaidon kehittyminen ja vuorovaikutustaidot
- Esihenkilöstön ja jaetun johtajuuden tuki

Toimintakulttuurien uudistuminen, organisaatiomuutokset ja työyhteisöjen muutostuki on työni ydintä.
Metodini perustuvat systeemiseen prosessikonsultaatioon ja dialogiin. Tutkiva työote mahdollistaa kompleksisesti muuttuvan työelämän hahmottamisen osien välisenä vuorovaikutuksena. Kommunikaation kehittämisellä on suuri merkitys uudistumisen onnistumisessa.

Serenia [tyyni, kirkastuva, seesteinen] Nimen takaa löytyy tarina yhteisön jakamasta unesta, sukelluksista syvyyksiin ja asioiden kirkastumisesta ymmärrettäväksi.

Serenia_Petri-Katko-41
Back To Top