skip to Main Content

ORGANISOITUMISEN KONSULTOINTI

Yhteisöhjautuvuuden vahvistamista.

Minkä varaan rakennan työn organisoimisen? Alistussuhteiseen johtamiseen perustuva hierarkia ei palvele nykyajan työelämää parhaalla tavalla. Toimiva organisaatio luottaa yhteisöön ja jokaisen jäsenen kykyyn kantaa vastuuta. Mutta osaammeko luopua vanhasta? Syvältä rakentuvaa uuden ajan johtamiskulttuuria voi kehittää paremmaksi tukemalla yhteisöohjautuvuuden rakenteita.
Serenia kouluttaa ja konsultoi vaihtoehtoisten rakenteiden ja uusien käytäntöjen syntymistä tiimeissä, johtoryhmissä ja isommissakin työyhteisöissä monialaisesti. Kehitystyön ytimessä on uuden johtamiskulttuurin löytyminen dialogin ja vuorovaikutussuhteiden kautta.

Organisaatiot elävät keskusteluissa ja suhteissa. Metanoia Instituutti

Työskentelyprosessit

Uudistuvan organisoitumisen starttina voi olla:
– strategiatyöskentely
– muutosprosessin tukeminen
– toimintakulttuurin muutos
– asiakaslähtöisen ajattelun kehittäminen
– parempi työilmapiiri
– nivelvaiheen ylittäminen
– yhteisöohjautuvuuden lisääminen
– uuden johtamiskulttuurin tukeminen
Lähtökohtana ovat aina asiakkaan omat tavoitteet ja muutoshaasteet.

Pienikin muutos voi olla alku merkittävälle uudistumiselle. Olisi väärin luvata täydellistä onnistumista tarkasti etukäteen määritellyssä tavoitteessa. Kehittämistyöskentelyn onnistumiseen voi kuitenkin luottaa, kun prosessissa otetaan huomioon yhteisöohjautuvuuden tärkeimmät teemat:

  • Vaihtoehtoinen malli valtahierarkialle
  • Uusi tapa tehdä päätökset
  • Yhteinen johtajuus
  • Muutoksen virallistaminen
  • Uudet yhteisölliset käytänteet jokapäiväisissä tehtävissä.

Työyhteisö toistaa ekosysteemin elementtejä.

Organisaation toimivuuden kannalta, tärkein rakenne ovat suhteet ja kommunikaatio. Aivan kuten elävät ekosysteemit, myös työyhteisöt kykenevät itseohjautuvaan kehittymiseen. Yhteisö pitää huolen olemassaolostaan ja reagoi nopeisiin muutoksiin välittömästi. Merkittävä uudistumisen taito löytyy lähempää kuin arvaammekaan.

Tutkija Frederic Laloux on hahmottanut organisoitumista ns. Teal -ajattelun kautta. Sen kolme perustaa toimivalle organisaatiolle ovat:

  • Itseohjautuvuus tarkoittaa mm. sitä, että valta, tieto, vapaus ja vastuu on hajautettu yhteisölle.
  • Ihmisen kokonaisvaltaisuuden huomioiminen tarkoittaa sitä, että yhteisö pyrkii psykologisesti turvalliseen työympäristöön. Kaikki elämäntilanteet saavat olla työpaikalla huomioitavissa.
  • Toiminta syvemmän tarkoituksen hyväksi tarkoittaa sitä, että yhteisön tarkoituksena ei ole ainoastaan tuottaa voittoa.
FINOD_logo

Petri Saajoranta

Mikä meitä organisoi? Mitä tapahtuu tässä ja nyt? Mitä se kertoo yhteisöstämme ja johtajuudesta?

Olen 45-vuotias organisaatiokonsultti (FINOD) ja työnohjaaja (FINOD, STOry). Kehitän organisaatioita hyvään työhön ja johtajuuteen konsulttina, kouluttajana ja työnohjaajana. Olen toiminut työyhteisöjen, esihenkilöiden ja organisaatioiden kehittämisen tehtävissä vuodesta 2009 alkaen osa-aikaisesti ja yrittäjänä täysipäiväisesti yhteistyössä Werka kehitys Oy:n konsulttina vuodesta 2021.

Yhteinen kehittämisen matka alkaa usein teemoista:
- Työyhteisöjen ryhmädynamiikka, työilmapiiri ja psykologinen turvallisuus
- Työntekijöiden ammattitaidon kehittyminen ja vuorovaikutustaidot
- Esihenkilöstön ja jaetun johtajuuden tuki

Toimintakulttuurien uudistuminen, organisaatiomuutokset ja työyhteisöjen muutostuki on työni ydintä.
Metodini perustuvat systeemiseen prosessikonsultaatioon ja dialogiin. Tutkiva työote mahdollistaa kompleksisesti muuttuvan työelämän hahmottamisen osien välisenä vuorovaikutuksena. Kommunikaation kehittämisellä on suuri merkitys uudistumisen onnistumisessa.

Serenia [tyyni, kirkastuva, seesteinen] Nimen takaa löytyy tarina yhteisön jakamasta unesta, sukelluksista syvyyksiin ja asioiden kirkastumisesta ymmärrettäväksi.

Serenia_Petri-Katko-41
Back To Top